Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej

Kluczowe argumenty prezydenta podkreśliłem na czerwono. Komentarz pod spodem.

(blog-n-roll.pl, 4.12.2015)

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego narosło wiele wątpliwości. Wywołały one niepotrzebne spory i emocje.

Polacy oczekują od polityków pracy na rzecz dobra wspólnego i rozwoju państwa, nie zaś kłótni i awantur.

29 maja tego roku, gdy w Pałacu Wilanowskim w Warszawie odbierałem zaświadczenie o wyborze na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, apelowałem, by ważne dla ustroju Polski decyzje nie były podejmowane w okresie zmiany władz państwowych, ponieważ mogą one rodzić w przyszłości wiele problemów. Niestety, Sejm poprzedniej kadencji nie przychylił się do mojej prośby i dokonał wadliwego prawnie wyboru osób – kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, naruszając tym samym również dobry obyczaj polityczny. Nie można zgodzić się na dokonaną tuż przed wyborami zmianę prawną, która miała na celu jednostronne upolitycznienie Trybunału. Bo przecież instytucja ta powinna być pluralistyczna i politycy powinni tę zasadę bezwzględnie szanować. Tego oczekują od nich przecież obywatele.

Aby zakończyć niepotrzebne waśnie podważające autorytet najważniejszych instytucji państwa polskiego, stojąc na straży konstytucji i ciągłości władzy państwowej, postanowiłem odebrać przysięgę od sędziów wybranych wczoraj. Kierowałem się przy tym wolą nowo wyłonionego Sejmu, w którym Polacy pokładają tak ogromną nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że przychylam się do opinii wyrażonej przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego o potrzebie debaty nad zmianami procedury wyboru sędziów. Dlatego też w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierzam powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału. Tak, by w przyszłości nie pojawiły się żadne wątpliwości co do jego bezstronności.

Chciałbym do tego dialogu zaprosić przedstawicieli wszystkich partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów od prawa konstytucyjnego i inne zainteresowane podmioty. Liczę na to, że dzięki tej inicjatywie uda nam się wspólnie zapobiegać podobnym sporom w przyszłości.

Szanowni Państwo, to decyzje narodu i jego przedstawicieli powinny być w pierwszej kolejności podstawą inicjatyw ustawodawczych. To istota demokracji. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza decyzja także zbliża nas do realizacji tego celu.

Składając przysięgę prezydencką, ślubowałem, że dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Że swoje osobiste cele podporządkuję całkowicie służbie społeczeństwu. Dlatego podjąłem tę decyzję w imię dobra wspólnego, w imię budowy sprawiedliwego i uczciwego państwa.

Dziękuję.

Całość do obejrzenia: prezydent.pl

Rozumowanie Prezydenta podporządkowane jest idei dobra wspólnego, zawartej zarówno w konstytucji kwietniowej z 1935 roku, jak i – w formie ułomnej – w konstytucji z roku 1997. Dobro wspólne i rozwój państwa są celami nadrzędnymi w drodze do naprawy Rzeczypospolitej.
Prezydent zwrócił także uwagę na fakt, że istotą demokracji jest wypełnianie woli narodu przez jego przedstawicieli. Wymienił dwie kluczowe instytucje dla demokracji, wybierane w wyborach powszechnych: Sejm i Prezydenta. Wybrany w wyborach powszechnych Sejm dokonał wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zatem Prezydent przyjmuje wolę Sejmu.
Prezydent stoi na straży konstytucji, a zatem na straży powagi instytucji państwowych. Aby zachować powagę instytucji państwowych, prezydent musi przeciąć i zakończyć polityczną awanturę o trybunał.
W orędziu Prezydent dwa razy użył określenia „Polacy oczekują” lub „Polacy pokładają nadzieję”. To oznacza, że apeluje do nas o zrozumienie i poparcie.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.